Aquest any 2011,

per primera vegada,

els artistes de carrer participem a

la Festa Major de la Rambla.